Gezinsbehandelingen (FFT)

 

Functional Family Therapy (FFT) is een goed gefundeerde en gedocumenteerde  familietherapie voor jongeren met regulatieproblemen in gedrag en emotie (onder andere agressie).

FFT is zowel in de USA als in verschillende landen in Europa erkend als een evidence-based programma. FFT is een therapie gericht op gedragsverandering binnen het gezin en vermindering van problemen en risicovol gedrag van de jongere.

 

De reden om aan te melden voor therapie is vaak de problemen van de jongere in het gezin. Dat is vaak de aanleiding. De echte client is bij FFT het gehele gezin. Er wordt met zoveel mogelijk betrokken gezinsleden samen gesproken, waardoor iedereen betrokken blijft en een onderdeel wordt van de verandering. Hierdoor wordt de kans op een langdurige positieve verandering groter.

 

Visie

FFT heeft het gezin vol in beeld en richt zich op de relaties binnen het gezin én op het gedrag en de gedragspatronen binnen het gezin. FFT is een therapiemodel en volgt een protocol. Tegelijkertijd is het protocol erop gericht het passend te maken aan de vragen en behoeftes van het gezin op dat moment. Dat maakt FFT zo effectief.

 

Hoe ziet de therapie eruit?

FFT kan kortdurend, maar wordt zo lang als nodig ingezet. De gemiddelde FFT therapie duurt vijftien sessies tot twintig sessies verdeeld over een half tot een heel jaar. De sessies duren een uur tot anderhalf uur.

 

De eerste drie tot vijf gesprekken zijn gericht op het helder krijgen van een gezamenlijk probleemvisie, waar ieder gezinslid zichzelf en het eigen aandeel in herkent.

 

De volgende vijf tot tien gesprekken zijn gericht op gedragsverandering, vanuit deze gedeelde probleemdefinitie. De gedragsverandering kan voor ieder gezinslid iets anders vragen, afhankelijk van het aandeel, de mogelijkheden en uitdagingen die er zijn.

Verandering kan plaatsvinden door het bevorderen van conflicthantering, versterken van probleemoplossingsvaardigheden, onderhandelen, communiceren, emotieregulatievaardigheden, opvoedingsvaardigheden, enz.

 

De laatste vijf gesprekken zijn erop gericht de gedragsverandering te behouden en uit te breiden. De vaardigheden kunnen worden geoefend op situaties buiten het gezin, zoals voor probleemsituaties op school, of op straat. In deze fase vinden de gesprekken minder frequent plaats en heeft de therapeut een meer coachende rol.

 

Na afronding van de therapie is het mogelijk voor het gezin om nog een drietal ‘booster’ gesprekken in te zetten, als er sprake dreigt van terugval in probleemgedrag of in conflicten binnen het gezin. Deze gesprekken kunnen telefonisch of life ingezet worden.

 

Effectmetingen

Aan het begin en aan het eind van de behandeling worden de gezinsleden gevraagd om een aantal vragenlijsten in te vullen om de effectiviteit van de behandeling te bepalen.

Gedurende iedere fase van de therapie worden alle gezinsleden gevraagd om korte vragenlijsten aan het eind van de sessie in te vullen om de effectiviteit van de sessie te kunnen bepalen. Deze gegevens worden gebruikt om het verloop van de therapie bij te sturen als dat nodig is.

 

Gedurende de behandeling worden de sessies door de therapeut in een cliënt feedback systeem (CFS) bijgehouden, met als doel om de therapie data gestuurd en gesuperviseerd binnen de methodiek te laten verlopen. Het CFS is beveiligd en alleen toegankelijk voor de therapeut en diens supervisor. Data die worden ingevuld (aantal sessies, toegepaste interventies en resultaten van de vragenlijsten) worden geanonimiseerd verzameld ten behoeve van onderzoek en bijsturing van het FFT model.

 

 

> Terug naar Behandelingen

Centrum voor Familie Therapie Amsterdam © 2018