Ouder-kind therapie (IMH)

 

Infant Mental Health (IMH) staat voor de mentale gezondheid van het jonge kind. IMH is een visie over de gezonde ontwikkeling van het jonge kind, op fysiek, sociaal, cognitief en emotioneel gebied. De emotionele relatie tussen het jonge kind en diens verzorgers in de directe omgeving staat centraal. IMH is wetenschappelijk en klinisch onderbouwd.

 

Ouder-kind therapie richt zich op de relatie tussen het jonge kind en diens ouder(s), waarin er problemen zijn gegroeid die de klachten kunnen verklaren of die mogelijk de klachten in stand houden of versterken.

De klachten over jonge kinderen kunnen variëren tussen slaapproblemen, problemen met de zindelijkheid, eetproblemen, niet luisteren, druk en impulsief gedrag, een hoge prikkelbaarheid of ernstige driftbuien.

 

De geboden IMH hulpverlening kan enorm variëren tussen eenmalig praktisch advies tot een langer durende psychotherapeutische ouder-kind interactie behandeling. En alles wat daartussen in zit.

De vorm van hulp die wordt geadviseerd, is afhankelijk van de klachten, de mogelijkheden en de behoeftes binnen het gezin.

 

Na de aanmelding vindt er eerst een zorgvuldige analyse van de ervaren klachten plaats. De hulp wordt geboden aan ouder(s) met het kind samen. Klachten en problemen staan namelijk niet op zichzelf, maar zijn afhankelijk van de interactie en de beleving van het jonge kind en die van de ouder(s). Wat de klacht ook is, medisch, sociaal of emotioneel, de klachten hebben een specifieke betekenis voor deze ouder en voor dit kind. De ouder en het jonge kind hebben ieder ook hun eigen invloed op de klachten. Geen enkele klacht of probleem is daardoor hetzelfde, dus een standaard advies helpt meestal niet of is al uitgeprobeerd. Bij IMH hulp kan de vorm van hulpverlening per gezin sterk verschillen.

 

Hulp die binnen de praktijk wordt geboden:

- Consult en advies (drie sessie)

- Kortdurende Ouder-kind therapie (vijf -acht sessies)

- Ouder-kind therapie (5-15 sessies)

- Ambiance en MIG (specialistische interventie bij vragen over veiligheid in de gehechtheidsrelatie).

- Traumabehandeling binnen de ouder-kind relatie.

 

Werkwijze

Ouders worden bij voorkeur samen met hun kind uitgenodigd voor een eerste kennismaking. In die kennismaking wordt een inschatting en een eerste analyse gemaakt van de hulp die nodig lijkt.

Als de kennismaking tot wederzijds overeenstemming leidt, dan kan de hulpverlening starten.

Tijdens de sessies wordt er gewerkt met het kind en de ouder(s) samen. Het werken bestaat overwegend uit samen kijken, samen spelen en samen praten met de baby/het kind, waarin gezocht wordt naar de betekenis van het gedrag, de reacties en de klachten van het kind, de ouder(s) en binnen de relatie tussen ouder(s) en het kind. Soms is er een sessie met de ouder(s) apart, op verzoek, als dat nodig blijkt. Adviezen en interventies zijn gericht op een verandering binnen de interactie tussen de ouder(s) en het kind, waardoor de klachten verminderen of weg gaan. Soms gaat het om meer kennis, meer inzicht in patronen, soms om het leren kijken en herkennen van signalen en het anders reageren op signalen en soms is het begrijpen en/of verwerken van eerder meegemaakte gebeurtenissen belangrijk om de problemen binnen de relatie tussen de ouder(s) en het jonge kind te verminderen.

 

Bij een ouder-kind consult en behandeling wordt geregeld gewerkt met video opname van de ouder-kind interactie. Deze opname is er voor de therapeut en de ouders. De opnames worden teruggekeken in de sessies.

 

De opnames worden op een beveiligde harde schijf apart bewaard en zijn alleen voor diagnostisch gebruik. De opnames worden na beeindiging van het traject of eerder op verzoek vernietigd, tenzij anders is afgesproken.

 

> Hier vindt u meer achtergrondinformatie over IMH: Visie en behandelingen

Of lees verder op www.daimh.nl, of www.kenniscentrumimh.nl

 

> Terug naar Behandelingen

 

Centrum voor Familie Therapie Amsterdam © 2018

Of lees verder op www.daimh.nl, of www.kenniscentrumimh.nl

Ouder-kind therapie (IMH)

 

Infant Mental Health (IMH) staat voor de mentale gezondheid van het jonge kind. IMH is een visie over de gezonde ontwikkeling van het jonge kind, op fysiek, sociaal, cognitief en emotioneel gebied. De emotionele relatie tussen het jonge kind en diens verzorgers in de directe omgeving staat centraal. IMH is wetenschappelijk en klinisch onderbouwd.

 

Ouder-kind therapie richt zich op de relatie tussen het jonge kind en diens ouder(s), waarin er problemen zijn gegroeid die de klachten kunnen verklaren of die mogelijk de klachten in stand houden of versterken.

De klachten over jonge kinderen kunnen variëren tussen slaapproblemen, problemen met de zindelijkheid, eetproblemen, niet luisteren, druk en impulsief gedrag, een hoge prikkelbaarheid of ernstige driftbuien.

 

De geboden IMH hulpverlening kan enorm variëren tussen eenmalig praktisch advies tot een langer durende psychotherapeutische ouder-kind interactie behandeling. En alles wat daartussen in zit.

De vorm van hulp die wordt geadviseerd, is afhankelijk van de klachten, de mogelijkheden en de behoeftes binnen het gezin.

 

Na de aanmelding vindt er eerst een zorgvuldige analyse van de ervaren klachten plaats. De hulp wordt geboden aan ouder(s) met het kind samen. Klachten en problemen staan namelijk niet op zichzelf, maar zijn afhankelijk van de interactie en de beleving van het jonge kind en die van de ouder(s). Wat de klacht ook is, medisch, sociaal of emotioneel, de klachten hebben een specifieke betekenis voor deze ouder en voor dit kind. De ouder en het jonge kind hebben ieder ook hun eigen invloed op de klachten. Geen enkele klacht of probleem is daardoor hetzelfde, dus een standaard advies helpt meestal niet of is al uitgeprobeerd. Bij IMH hulp kan de vorm van hulpverlening per gezin sterk verschillen.

 

Hulp die binnen de praktijk wordt geboden:

- Consult en advies (drie sessie)

- Kortdurende Ouder-kind therapie (vijf -acht sessies)

- Ouder-kind therapie (5-15 sessies)

- Ambiance en MIG (specialistische interventie bij vragen over veiligheid in de gehechtheidsrelatie).

- Traumabehandeling binnen de ouder-kind relatie.

 

Werkwijze

Ouders worden bij voorkeur samen met hun kind uitgenodigd voor een eerste kennismaking. In die kennismaking wordt een inschatting en een eerste analyse gemaakt van de hulp die nodig lijkt.

Als de kennismaking tot wederzijds overeenstemming leidt, dan kan de hulpverlening starten.

Tijdens de sessies wordt er gewerkt met het kind en de ouder(s) samen. Het werken bestaat overwegend uit samen kijken, samen spelen en samen praten met de baby/het kind, waarin gezocht wordt naar de betekenis van het gedrag, de reacties en de klachten van het kind, de ouder(s) en binnen de relatie tussen ouder(s) en het kind. Soms is er een sessie met de ouder(s) apart, op verzoek, als dat nodig blijkt. Adviezen en interventies zijn gericht op een verandering binnen de interactie tussen de ouder(s) en het kind, waardoor de klachten verminderen of weg gaan. Soms gaat het om meer kennis, meer inzicht in patronen, soms om het leren kijken en herkennen van signalen en het anders reageren op signalen en soms is het begrijpen en/of verwerken van eerder meegemaakte gebeurtenissen belangrijk om de problemen binnen de relatie tussen de ouder(s) en het jonge kind te verminderen.

 

Bij een ouder-kind consult en behandeling wordt geregeld gewerkt met video opname van de ouder-kind interactie. Deze opname is er voor de therapeut en de ouders. De opnames worden teruggekeken in de sessies.

 

De opnames worden op een beveiligde harde schijf apart bewaard en zijn alleen voor diagnostisch gebruik. De opnames worden na beeindiging van het traject of eerder op verzoek vernietigd, tenzij anders is afgesproken.

 

> Hier vindt u meer achtergrondinformatie over IMH: Visie en behandelingen

Of lees verder op www.daimh.nl, of www.kenniscentrumimh.nl

 

> Terug naar Behandelingen